Nasze publikacje

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami naszych pracowników oraz publikacjami ciągłymi Naszej Biblioteki.

Okładka książki Piotra Wojciechowskiego "Obraz napowietrzny".

Drugi wywiad zrealizowany w ramach BiblioRadia. Piotr Wojciechowski - prozaik, poeta, reżyser filmowy.

Na obrazie potyczka żuawów śmierci w czasie powstania styczniowego, Zdomeny publicznej

Żuawi – nazywani także Żuawami Śmierci - to oddział powstańczy sformowany w lutym 1863 roku przez Franciszka Rochebrune'a

Jarmark wielkanocny z końca dziewiętnastego wieku. Kobiety w długich sukniach oglądają stragany, na których piętrzą się ciasta i kiełbasy. Na pierwszym planie ksiądz dobrodziej i oddająca mu cześć kobieta z synem.

„Ziemia. Tygodnik Krajoznawczy Ilustrowany” 1910, 2 kwietnia, nr 14

ZWYCZAJE WIELKANOCNE

Artykuł poniższy jest przedrukiem z 48 numeru "Tygodnika Ilustrowanego" z dnia 29 listopada 1890 roku. W tekście dokonano skrótów i pewnych korekt ortograficznych, w nawiasach kwadratowych podajemy znaczenia niektórych archaizmów.

Budynek plebanii kościoła św. Katarzy

„Ziemia. Tygodnik Krajoznawczy Ilustrowany” 1931, 1-15 lipca, nr 13-14