Witamy w Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

 

Misją Biblioteki jest dążenie do najwyższego, profesjonalnego poziomu swojej działalności w zakresie gromadzenia, opracowywania, udostępniania i przechowywania zbiorów w zakresie obsługi użytkowników w każdym wieku.

 

Misją Biblioteki jest wspieranie edukacji kulturalnej i społecznej mieszkańców w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na wszystkich poziomach wiedzy, poprzez efektywne zaspokajanie potrzeb i oczekiwań informacyjnych, aktualnych i potencjalnych użytkowników placówek bibliotecznych i to bez względu na ich wiek.

 

Biblioteka sukcesywnie będzie rozwijała się w kierunku modelu biblioteki hybrydowej łączącej w spójną całość elementy biblioteki tradycyjnej i elektronicznej, budującej i pielęgnującej zasady uczącej się organizacji, w której wysoka jakość usług oraz wzajemne pozytywne i życzliwe relacje bibliotekarz – użytkownik, bibliotekarz – bibliotekarz będą ją wyróżniały spośród innych tego typu placówek.

 

Misja jest realizowana poprzez:

 

Gromadzenie wysokiej jakości zasobów bibliotecznych.

Zapewnienie użytkownikom optymalnego dostępu do materiałów bibliotecznych.

Współuczestnictwo w procesie edukacji kulturalnej.

Pozyskiwanie jak największej liczby użytkowników do aktywnego udziału w działalności kulturalnej, a także zapewnienie twórczego rozwoju każdej jednostki.

Tworzenie pozytywnego wizerunku Biblioteki wśród społeczności lokalnej jako uczącej się organizacji, otwartej na zmiany i na potrzeby użytkowników, wyróżniającej się wysoką jakością usług.

Współpracę z bibliotekami lokalnymi, krajowymi i zagranicznymi.

Inwestowanie w doskonalenie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji kadry bibliotecznej.

Pozyskiwanie dodatkowych środków z Unii Europejskiej oraz z innych źródeł na rozbudowę, modernizację i rozwój Biblioteki.

Monitorowanie stopnia wykorzystania zasobów i jakości usług bibliotecznych.

 

Analiza otoczenia, w jakim działa Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy oraz zdiagnozowanie stanu instytucji, pozwala na zdefiniowanie misji biblioteki:

 

„Biblioteka to możliwości bez granic”

Jesteśmy jedną z osiemnastu warszawskich Bibliotek Dzielnicowych.

 

W naszej strukturze organizacyjnej mieści się pięć oddziałów:

 

• dwie Czytelnie Naukowe

• Wypożyczalnia Kompletów Książek (ma 40 punktów bibliotecznych prowadzonych społecznie)

• Dzielnicowa Wypożyczalnia Multimedialna

• Centrum Informatyczne Biblioteki

Poza oddziałami na terenie dzielnicy funkcjonują dwadzieścia trzy filie:

 

• 15 Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży

• 7 Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży

• Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży

Nasze placówki oferują Państwu bogate księgozbiory w formie tradycyjnej i elektronicznej, stale wzbogacane o nowości z zakresu literatury i wydawnictw naukowych. Posiadamy również duży wybór tytułów prasowych, a w Czytelniach Naukowych i w większości filii mogą Państwo korzystać z Internetu. Nasze oddziały dla dzieci i młodzieży posiadają w swoich zbiorach kolekcje gier planszowych stale powiększane o nowości.

 

W Czytelni Naukowej nr XXI przy ul. Bukietowej 4a udostępniamy uratowane zbiory Biblioteki Dziennikarzy Polskich. Wśród zbiorów najstarsza pozycja pochodzi z 1589r. Niektórych nie posiada nawet Biblioteka Narodowa, zaś ponad dwadzieścia procent tej kolekcji stanowi dział prasoznawczy z rękopisami i unikatową dokumentacją.

 

Szczególną uwagę przywiązujemy do rozwoju intelektualnego i społecznego młodych użytkowników biblioteki. Dla dzieci i młodzieży przygotowujemy wiele edukacyjnych imprez, spotkań, warsztatów, lekcji i konkursów.

 

Staramy się wspierać emerytów organizując wydarzenia oraz warsztaty, które mogą ich zainteresować.

 

Dużą troską otaczamy również osoby niepełnosprawne, którym oferujemy usługę książka na telefon.

 

Zapraszamy!