ul. Wiktorska 27 (wejście od ul. Kazimierzowskiej 19), 02-587 Warszawa
22 273 63 26