Kontakt


Dyrekcja


  Dyrektor: Grażyna R. Dubrawska-Zgoła
 • Telefon: 22 845 19 89
 • e-mail:
  Wicedyrektor: Elżbieta Frankiewicz
 • Telefon: 22 646 27 10
 • e-mail:
  Specjalista ds. IT : Beata Bubacz
 • Telefon: 22 646 27 10
 • e-mail:
  Dział Strategii Rozwoju i Promocji:
 • Kierownik: Piotr Piechota
 • Telefon: 22 898 30 40
 • e-mail:

Dział finansowo-kadrowy


  Daniel Jarosz
 • Telefon: 22 845 55 93
 • e-mail:
  Kadry: Hanna Strużkiewicz
 • Telefon: 22 646 13 38
 • e-mail:
  Główny księgowy: Hanna Matyjasiak
 • Telefon: 22 845 55 93
 • e-mail:
   

Administracja


  Anna Winiarska
 • Telefon: 22 646 13 38
 • e-mail:
  Radca Prawny: Helena Horodko
  Inspektor Ochrony Danych: Karol Górski
 • Telefon: 22 646 27 10
 • e-mail:
  Koordynatorzy ds. Dostępności:
 • Marcin Blicharski
 • Marianna Yeremyan
 • Wiktor Sokolik
 • e-mail:
  Koordynator ds. Archiwizacji: Rafał Prądzyński
 • e-mail: