Kontakt


Dyrekcja


  Dyrektor: Grażyna R. Dubrawska-Zgoła
 • Telefon: 22 646 13 38
 • e-mail:
  Wicedyrektor: Elżbieta Frankiewicz
 • Telefon: 22 646 27 10
 • e-mail:
  Instruktor: Beata Bubacz
 • Telefon: 22 646 27 10
 • e-mail:
  Dział Startegii Rozwoju i Promocji:
 • Kierownik: Ewa Eysymontt
 • Telefon: 22 241 14 57
 • e-mail:
 • e-mail:

Dział finansowo-kadrowy


  Joanna Komar
 • Telefon: 22 845 55 93
  Kadry: Hanna Strużkiewicz
 • Telefon: 22 646 13 38
  Główny księgowy: Hanna Matyjasiak
 • Telefon: 22 845 55 93
 • e-mail:
   
 •  

Administracja


  Anna Winiarska
 • Telefon: 22 646 13 38
 • e-mail:
  Radca Prawny: Helena Horodko
  Inspektor Ochrony Danych: Karol Górski
 • Telefon: 22 646 27 10
 • e-mail: