W tej części Biuletynu udostępniamy ogólne informacje o Naszej Instytucji: adresy, przedmiot i zakres działania oraz godziny urzędowania.

Więcej o: Podstawowe informacje

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania Naszej Instytucji.

Więcej o: Podstawy prawne

Instytucje publiczne muszą działać na podstawie prawa i w granicach określonych przez prawo. W tym dziale zgromadziliśmy informacje o ustawach, rozporządzeniach i innych przepisach prawa państwowego, jakim podlega działalność Naszej Instytucji.

Więcej o: Prawo państwowe

W tym dziale zgromadziliśmy informacje o uchwałach, zasadach, regulaminach i innych przepisach, jakim podlega działalność Naszej Instytucji, ustanawianych przez władze lokalne.

Więcej o: Prawo lokalne

Na tej stronie znajdą Państwo Statut Naszej Instytucji oraz przepisy wewnętrzne regulujące różne aspekty działania Naszej Instytucji.

Więcej o: Statut i regulaminy

W dziale Organizacja znajdą Państwo informacje o strukturze organizacyjnej Naszej Instytucji, władzach oraz wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych.

Więcej o: Organizacja

W tym dziale udostępniamy informacje o strukturze organizacyjnej oraz wszystkich oddziałach i filiach Naszej Biblioteki.

Więcej o: Struktura organizacyjna

W tym dziale udostępniamy informacje o składzie, zadaniach i kompetencjach organów władzy w Naszej Instytucji oraz podejmowanych przez nie uchwałach i zarządzeniach.

Więcej o: Władze i ich kompetencje

W tym dziale publikowane są zarządzenia podjęte przez władze Biblioteki

Więcej o: Zarządzenia

W dziale Zajęcia i raporty znajdą Państwo informacje o zajęciach, spotkaniach itp. w Naszej Instytucji, ale także informacje o księgozbiorze i zatrudnieniu.

Więcej o: Zajęcia i raporty

W dziale Zajęcia znajdą Państwo informacje o zajęciach, spotkaniach itp. w Naszej Instytucji.

Więcej o: Zajęcia

W tym dziale znajdą Państwo informacje o księgozbiorze i zatrudnieniu w Naszej Bibliotece.

Więcej o: Raporty

W tym dziale prezentujemy informacje o majątku, jakim zarządza Nasza Instytucja.

Więcej o: Finanse i mienie

Majątek Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Mokotów służy wykonywaniu jej zadań publicznych. W tym dziale zestawiono materiały nt. majątku publicznego, którym dysponuje i zarządza Nasza Biblioteka. 

Więcej o: Mienie publiczne

W tym dziale BIP udostępniane są dane o prowadzonych przez Naszą Bibliotekę rejestrach, ewidencjach i archiwach.

Więcej o: Rejestry akt i archiwa

W tym dziale publikujemy informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw w Naszej Instytucji.

Więcej o: Załatwianie spraw

Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.). Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. W tym dziale znajdą Państwo wyjątki z tych przepisow oraz inne ogólne informacje o trybie załatwiania spraw w Naszej Instytucji.

Więcej o: Tryb załatwiania spraw

Tutaj zamieszczamy opisy sposobu załatwiania spraw w Naszej Instytucji oraz związanych z działalnością Naszej Instytucji.

Więcej o: Karty spraw

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

Więcej o: O BIP

W tym dziale znajdą Państwo informacje o administratorach i redaktorach Biuletynu Informacji Publicznej Naszej Instytucji.

Więcej o: Redakcja BIP

Na tej stronie znajdą Państwo odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Naszej Instytucji.

Więcej o: Pomoc BIP

Informacje o ochronie danych osobowych w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Mokotów.

Więcej o: RODO