Ogłoszenia

Tablica ogłoszeń związanych z naszą instytucją oraz instytucjami współpracującymi.

Zwinięte kartki papieru i dlugopis

check 1

 Korzystać ze zbiorów naszych filii można w godzinach podanych w poniższej tabeli. Obowiązuje dystans personalny i maseczki oraz inne ograniczenia związane z zagrożeniami epidemicznymi.