Na karcie bibliotecznej znajdują się dwie liczby. Pierwsza sześciocyfrowa jest numerem karty, druga dziewięciocyfrowa właśnie PIN-em. Przykładowo na karcie mamy nadrukowane:

 

Przód karty bibliotecznej Karta logowania

 

W przypadku logowania na stronie internetowej nie jest konieczne wpisywanie zer poprzedzających właściwy numer karty.

 

Zalogowanie się w systemie umożliwia:

  • • rezerwację pozycji (aktualnie wypożyczonych),
  • • prolongatę wypożyczonych przez siebie książek (innych materiałów np. płyt DVD)
  • • kontrolę terminów zwrotu pozycji na swoim koncie czytelniczym.

Uwaga: podczas korzystania z internetu z komputera np. w kafejce internetowej proszę pamiętać o wylogowaniu się. Uniemożliwi to osobom postronnym wejście do systemu na Państwa konto.

 

W przypadku zarejestrowania jako kartę biblioteczną:

  • • Warszawskiej Karty Miejskiej
  • • Elektronicznej Legitymacji Studenckiej
  • • Elektronicznej Legitymacji Uczniowskiej

należy inaczej postępować podczas logowania na swoje konto biblioteczne. Powyższe karty mają tylko jeden niepowtarzalny numer formatu: XXX XXXXXXXX.

 

Przód karty mieskiej Przód legitymacji studenckiej

 

Podczas logowania w okienko NR wprowadzamy 6 pierwszych cyfr numeru PESEL, a do okienka PIN numer z karty.

Grupy cyfr rozdzielamy myślnikiem (dla przykładowej karty miejskiej: 123-00012548; legitymacji studenckiej: 123-12345678).