Przejdź do menu Przejdź do Zawartości strony Przejdź do Stopki
_

Biblioteka Publiczna

w Dzielnicy MOKOTÓW m.st. Warszawy

#


Wideo Zapis - Katalog BP Mokotów m.st. Warszawy


Laptop i telefon z logiem aplikazji Zoom


Wideo Zapis do Biblioteki

Istnieje możliwość zapisania się do biblioteki bez konieczności osobistej wizyty. Proces zapisu przebiega dwuetapowo:

  1. Podajemy dane adresowe oraz numer telefonu komórkowego, otrzymamy SMS zawierający TOKEN, który należy wpisać jako weryfikację.

  2. Bibliotekarz za pomocą aplikacji Zoom nawiązuje z Państwem wideo połączenie i prosi o pokazanie do kamery dowodu osobistego. Na jego podstawie do systemu zostanie wprowadzone Państwa imię (imiona), nazwisko oraz nr PESEL.

Prosimy zapoznać się z Regulaminem korzystania z materiałów i usług Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Mokotów miasta stołecznego Warszawy.Adres zamieszkania:

kod pocztowy:
miasto:
ulica:
nr domu / mieszkania:

Numer telefonu komórkowego:

+48
Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych


Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych
przy zapisie do Biblioteki z wykorzystaniem procedury wideozapisu


Oświadczenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym adresu e-mail, wizerunku, głosu, wypowiedzi, identyfikatora użytkownika na platformie Zoom oraz danych identyfikacyjnych uwidocznionych w dokumencie tożsamości, w celu przeprowadzenia procedury wideozapisu do Biblioteki.
W przypadku gdy procedura wideozapisu ma służyć zapisowi do Biblioteki mojego dziecka / podopiecznego, wyrażona zgoda dotyczy również danych osobowych tego dziecka / podopiecznego.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z informacją o zasadach przetwarzania danych osobowych przy zapisie do Biblioteki z wykorzystaniem procedury wideozapisu.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z informacją o zasadach przetwarzania danych osobowych czytelników.
Oświadczam, że podane przez mnie dane osobowe są zgodne z prawdą.


Tak, składam dobrowolnie oświadczenia o podanej wyżej treści oraz akceptuję RegulaminyKatalog BP Mokotów m.st. Warszawy