Biblioteka Publiczna

w Dzielnicy MOKOTÓW m.st. Warszawy
Laptop i telefon z logiem aplikazji Zoom


WIDEO ZAPIS do BibliotekiIstnieje możliwość zapisania się do biblioteki bez konieczności osobistej wizyty. Proces zapisu przebiega dwuetapowo:

  1. Podajemy dane adresowe oraz numer telefonu komórkowego, otrzymamy SMS zawierający TOKEN, który należy wpisać jako weryfikację.

  2. Bibliotekarz za pomocą aplikacji Zoom nawiązuje z Państwem video połączenie i prosi o pokazanie do kamery dowodu osobistego. Na jego podstawie do systemu zostanie wprowadzone Państwa imię (imiona), nazwisko oraz nr PESEL.

Prosimy zapoznać się z Regulaminem korzystania z materiałów i usług Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Mokotów miasta stołecznego Warszawy

Regulaminy określające działalność Biblioteki Publicznej w Dzielnicy MokotówAdres zamieszkania:

kod pocztowy:
miasto:
ulica:
nr domu / mieszkania:

Numer telefonu komórkowego:

+48


Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych


Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych
przy zapisie do Biblioteki z wykorzystaniem procedury wideozapisu


Oświadczenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym adresu e-mail, wizerunku, głosu, wypowiedzi, identyfikatora użytkownika na platformie Zoom oraz danych identyfikacyjnych uwidocznionych w dokumencie tożsamości, w celu przeprowadzenia procedury wideozapisu do Biblioteki.
W przypadku gdy procedura wideozapisu ma służyć zapisowi do Biblioteki mojego dziecka / podopiecznego, wyrażona zgoda dotyczy również danych osobowych tego dziecka / podopiecznego.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z informacją o zasadach przetwarzania danych osobowych przy zapisie do Biblioteki z wykorzystaniem procedury wideozapisu.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z informacją o zasadach przetwarzania danych osobowych czytelników.
Oświadczam, że podane przez mnie dane osobowe są zgodne z prawdą.


Tak, składam dobrowolnie oświadczenia o podanej wyżej treści oraz akceptuję Regulaminy