Rusza z naborem do projektu "Od szkolenia do zatrudniania" dla osób w wieku 18-24.


Plakat wydarzenia Projekt Od szkolenia do zatrudnieniaPrzewidywany okres realizacji projektu: kwiecień-październik 2019
Miejsce: Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
  ul. 17 Stycznia 49
Telefon: 23 672 40 18

Co projekt oferuje:

 • • Zajęcia z doradcą zawodowym
 • • Kurs zawodowy
 • • Warsztaty z kreowania wizerunku wraz z zakupem strojów
 • • Staż zawodowy u pracodawcy
 • • Indywidualne pośrednictwo pracy/pośrednictwo w zakresie organizacji staży zawodowych.

Dodatkowo gwarantujemy:

 • • Stypendium za udział w kursie zawodowym oraz podczas realizacji staży zawodowych
 • • Zwrot kosztów poniesionych za dojazd na zajęcia
 • • Zwrot kosztów za wynajęcie opieki nad dzieckiem
 • • Wyżywienie podczas trwania kursu

Zapraszamy osoby:

 • • W wieku 18-24 lata
 • • Bierne zawodowo, niekształcące się i nieszkolące się (mogą być uczniowie zaoczni/wieczorowi)
 • • Nie posiadające kwalifikacji zawodowych, posiadające niskie kwalifikacje zawodowe lub posiadające kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy;
 • • Nie zarejestrowane w Urzędzie Pracy
 • • Nie szkolące się w projektach finansowanych ze środków unijnych.

Ulotka projektu Od szkolenia do zatrudnienia


Udział w projekcie jest bezpłatny

WIĘCEJ INFORMACJI