Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawa ogłosił zamiar udzielenia zamówienia na sukcesywną dostawę w roku 2024 prasy i czasopism.

OGŁOSZENIE o zamiarze udzielenia zamówienia

Zamawiający:

Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, ul. Wiktorska 10, 02-587 Warszawa, NIP: 521-12-70-986

1.    Zamawiający: Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, ul. Wiktorska 10,02-587 Warszawa, zaprasza do złożenia oferty na
2.    Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa w roku 2024 prasy i czasopism, tj. dzienników, tygodników, miesięczników i innych wydawnictw periodycznych do skrzynek metalowych w następujących lokalizacjach: ul. Wiktorska 10 - Dyrekcja Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Mokotów, ul. Bukietowa 4a - Czytelnia Naukowa nr XXI, ul. Tyniecka 40a - Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI. Wykaz zamawianych tytułów z podziałem na miejsca dostawy w załączniku nr 1 do Zaproszenia.
3.    Opis przedmiotu zamówienia: zamówiona prasa i czasopisma będą dostarczane codziennie od poniedziałku do piątku do godz. 7.30 własnym transportem Wykonawcy w zafoliowanych pakietach do lokalizacji wskazanych w punkcie 2 wraz ze specyfikacją zawierającą datę dostawy, wykaz tytułów i liczbę egzemplarzy.
4.    Termin realizacji/wykonania zamówienia: od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Szczegółowe dane zamówienia w załącznikach: