Czarno-białe zdjęcie cmentarza. Kilkanaście nagrobków pośród drzew. Większość z nagrobków jest zaniedbana.

Wiersz z tomu „I jakby mimochodem”

Wokół białego prostokąta narysowane są różnorakie drzewa. W ramce tekst: Zielone warsztaty „O lasach” dla dzieci w wieku 6-11 lat 25 listopada 2021 godzina 17:30. Na dole logotypy Dzielnicy Mokotowa, Biblioteki Mokotowskiej oraz Zakochaj się w Warszawie.

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-11 lat

Plansze z ilustracjami Marianny Oklejak stoją wyeksponowane w sali bibliotecznej. Ilustracje przedstawiają różne wizerunki Maryi.

Do książki „Maryjki. Opowieści o Matce Boskiej”

Mężczyzna w średnim wieku w okularach, w szarej czapce na głowie i szaro-zielonym tiszercie trzyma przed sobą książką Wieczorny seans swego autorstwa. Za nim wiszą dwa obrazy, pomiędzy którymi znajduje się etażerka z książkami. Na małym stoliku pod ścianą stoi mała lampa z szarym abażurem.

Mokotów w moich książkach