Dyrektor Grażyna Dubrawska-Zgoła i króliczka Happy składają życzenia.