Kilka półek ze starymi książkami

Polecamy uwadze Państwa dwie biografie Wielkich Nieobecnych. Zbigniew Mentzel przed laty przeprowadził w książce pod tytułem Czas ciekawy, czas niespokojny długą rozmowę z profesorem Leszkiem Kołakowskim.

Zdaniem jednego z recenzentów, książka Teresy Sułowskiej-Bojarskiej „(…) siłą literacką dorównuje Pamiętnikowi z Powstania Warszawskiego Mirona Białoszewskiego”.

ręka przesuwa się po stronie książki.

Polecamy lekturę kilku materiałów opublikowanych na popularnym portalu. Autorem pierwszego z nich jest Tomasz Pindel. W artykule „Nie święci książki piszą, czyli cancel culture a czytanie”, nawiązuje do krytyki, którą wywołała najnowsza książka J. K. Rowling. W tekście o nieco przydługim tytule, autor przywołuje przynajmniej kilkunastu wielkich twórców literatury światowej poczynając od Villona i Cervantesa, których fragmenty życiorysu, czyny lub też przekonania byłyby w dzisiejszych czasach „nie do zaakceptowania”…

Książka z piórem
Książka z piórem
Książka z piórem
Książka z piórem