Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie poetyckim.


Plakat wydarzenia Konkurs Poetycki Wiersza KlasycznegoTermin nadsyłania prac: do dnia 15 kwietnia 2020 r.
Organizator: MDK w Sulejówki
  ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek
Telefon: 22 487-97-08

V Ogólnopolski Konkurs Poetycki Wiersza Klasycznego o "Buławę Marszałka"


Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Urząd Miasta oraz Miejski Dom Kultury w Sulejówku.


Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział osoby, które nie należą do stowarzyszeń i
związków twórczych.


Opis
Celem konkursu jest propagowanie poezji wyrażanej w formie wiersza
klasycznego, rozumianego jako utwór poetycki wyróżniający się rymem i
rytmem.

Konkurs jest rozgrywany w trzech kategoriach:
1/ wiersz miłosny,
2/ wiersz satyryczny,
3/ wiersz o tematyce dowolnej.


Każdy uczestnik może zgłosić trzy wiersze. Utwory nie mogą być wcześniej
publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace wydrukowane w 4 egz. należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie LINK DO REGULAMINU.


Opłata za udział w konkursie wynosi 25 zł. Osoby poniżej 18 lat są< zwolnione z opłaty.


Nagrody
Wiersze będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: „młodzież do lat 18”
oraz „osoby pełnoletnie”.


Laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe. Dla osób pełnoletnich
przewidziane są również nagrody pieniężne.


Termin
Prace należy przesyłać do 15 kwietnia 2020 r.


Strona konkursu
LINK 1
LINK 2
LINK 3