#słowo

Festiwal MAM to! - w ramach, którego odbywa się konkurs literacki ''Co podobało Ci się najmniej w ostatnio czytanej książce i co byś w niej zmienił/a?'' – jest wyjątkową szansą dla dzieci i młodzieży Mokotowa na pochwalenie się swoimi literackimi i  artystycznymi talentami, pasjami i kreatywnością.


Dzięki Festiwalowi MAM to!:

  • ① młodzi artyści, wspierani przez nauczycieli, opiekunów czy rodziców, mają okazję wystąpić na scenie i zostać (d)ocenionymi przez profesjonalne jury,
  • ② opiekunowie artystyczni i szkoły mogą inspirować się do nowych, kreatywnych działań oraz podejrzeć, jak wygląda edukacja artystyczna w innych mokotowskich szkołach
  • ③ rodzice i rodziny będą pękać z dumy oglądając swoje dzieci występujące na prawdziwej scenie podczas finałów konkursów czy gali finałowej Festiwalu,
  • ④ instytucje oświaty i kultury mają szansę pogłębić współpracę na Mokotowie, rozwijając wrażliwość i artystyczne działania dzieci i młodzieży,
  • ⑤ wspólnie propagujemy wrażliwość i wiedzę o sztuce literackiej, wizualnej, teatralnej i muzycznej wśród młodego pokolenia.

Organizator konkursu:

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, 02-587 Warszawa, ul. Wiktorska 10


Odbiorcy:

klasy IV-VI szkoły podstawowej,

klasy VII i VII szkoły podstawowej oraz klasy III gimnazjum,

klasy szkoły średniej.


Zgłoszenia:

Termin zgłoszenia/ złożenia prac: 13 marca 2019. - Pobierz kartę zgłoszenia Mam to!

Podpisaną Kartę zgłoszenia przez rodzica/opiekuna prawnego i opiekuna literackiego oraz prace konkursowe w wersji papierowej (3 egz.) i elektronicznej (można przesłać mailem na adres: ) należy lub dostarczyć do Dyrekcji Biblioteki, ul. Wiktorska 10, godz. 8.00 – 15.30.


Zasady:

1. Jeden uczestnik może przedstawić jedną pracę (1-3 strony maszynopisu).

2. Z jednej szkoły można zgłosić 5 prac konkursowych.

3. Prace muszą być podpisane: tytuł pracy, imię i nazwisko, klasa/oddział, szkoła.

4. Do pracy konkursowej należy dołączyć Kartę zgłoszenia. Brak karty wyklucza z uczestnictwa w Konkursie.


Przebieg:

Prace przyjmowane są do 13 marca 2019. Spotkanie wszystkich uczestników z jurorami i ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się dn. 29 marca (piątek) 2019 roku w Multimedialnej Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI, ul. Tyniecka 40a; klasy IV-VI godz. 11.15, klasy VII-VII, oddziały gimnazjalne i szkoły średnie godz. 13.00.


Koordynator:

Elżbieta Frankiewicz, tel.: 22-646-27-10, e-mail:


Wymogiem organizacyjnym udziału w konkursie jest wydanie przez uczestnika lub jego rodzica/opiekuna prawnego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach:

a) organizacji działań konkursowych;

b) publikacji wyników konkursu na stronie internetowej organizatora, portalu Facebook oraz w publikacjach pokonkursowych


Logo Festiwalu Mam to!