do 24 maja Tyniecka 40a

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy zaprasza uczniów 3-8 klas szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie fotograficznym „Z książką Korczaka jest mi do twarzy”. Celem konkursu jest m.in. zachęcenie młodych ludzi do sięgnięcia po książki Korczaka, zapoznanie ich z elementami jego biografii oraz rozwijanie zainteresowań i umiejętności związanych z fotografią.

Zadanie uczestników konkursu polega na wykonaniu dwóch fotografii ukazujących książkę Janusza Korczaka w przestrzeni miejskiej (w miejscu związanym z życiem i działalnością Janusza Korczaka oraz w dowolnym miejscu w Warszawie). Prace wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać na adres do 24 maja 2023 roku. Na zwycięzców czekają nagrody.

Do pobrania:
Regulamin konkursu fotograficznego
Karta zgłoszenia uczestnictwa w konkursie fotograficznym


Honorowy patronat na konkursem objął Burmistrz Dzielnicy Mokotów Rafał Miastowski.

Konkurs jest częścią projektu „Świat książką malowany” (Organizator: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4), którego Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI jest partnerem, obok Korczakianum Pracownia Muzeum Warszawy; Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka.


…kocham Wisłę warszawską
i oderwany od Warszawy odczuwam żrącą tęsknotę.
Warszawa jest moja i ja jestem jej. Powiem więcej: jestem nią
”.

Janusz Korczak

 Grafika promująca konkurs fotograficzny Z książką Korczaka jest mi do twarzy. Z lewej i z prawej narysowane książki. Obok tekstu zawartego w artykule zdjęcie Korczaka, mężczyzny w okularach, z brodą, wąsami i łysą czaszką.