Miesięczniki dla dzieci z podstawówki

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr LIV rozpoczyna prenumeratę czasopism dla dzieci – Magazyn „Kumpel” oraz „Świerszczyk” dla dzieci 🤩

KUMPEL – miesięcznik dla dzieci z klas 0-3:
💡 rozwija kluczowe kompetencje społeczne dziecka, uczy je, jak skutecznie komunikować się z innymi, rozumieć emocje, żyć w zmieniającym się otoczeniu (wielostronny i harmonijny rozwój dziecka);
💡 realizuje cele kształcenia edukacji wczesnoszkolnej;
💡 uczy kreatywnego myślenia i rozbudza zainteresowania intelektualne;
💡 bazuje na autorskich materiałach przekazujących treści programowe lub sprawdzających ich opanowanie;
💡 proponuje mądrą rozrywkę i uczy przez zabawę;
💡 publikuje treści bezpieczne;
💡 wskazuje sposoby zagospodarowania czasu wolnego, rozwija pasje młodych czytelników.

Literacki magazyn dla dzieci „Świerszczyk”, ulubione pismo pokoleń Polaków ukazuje się nieprzerwanie od 1 maja 1945 roku!

ŚWIERSZCZYK – magazyn dla dzieci w wieku 6-9 lat:
💡 rozbudza miłość do literatury, zainteresowanie dobrymi tekstami, pięknem języka, jego rytmem, rymem, znaczeniami;
💡 wspiera logiczne myślenie, zapał do rozwiązywania łamigłówek, liczenia, szukania w otaczającym świecie wzorów, zbiorów i powtarzalnych ciągów;
💡 zaznajamia z ponadczasowymi i uniwersalnymi wartościami, takimi jak odwaga, przyjaźń, lojalność, wierność swoim przekonaniom;
💡 uczy mówić prosto o ważnych i wielkich rzeczach, takich jak patriotyzm czy miłość;
💡 wprowadza w świat emocji i relacji, wspiera kompetencje osobiste i społeczne;
💡 sprzyja współpracy obu półkul mózgu, coraz lepszego rozumienia zarówno tego, co konkretne i logiczne, jak i tego, co ukryte w metaforach i obrazie;
💡 trenuje umiejętności potrzebne w nauce szkolnej, m.in. pamięć wzrokową, spostrzegawczość, koncentrację uwagi, dostrzeganie różnic i podobieństw, a także zdolności manualne, niezbędne w nauce pisania.

Na drewnianych stojakach leżą dwa czasopisma: kumpel i świerszczyk.