Wielki podróżnik i pisarz

Na obecnie trwającej światowej wystawie Expo, która odbywa się w Dubaju, jedną z prezentacji poświęcono historii Wacława Seweryna Rzewuskiego, znanego w świecie arabskim jako Emir Tadż el faher Abd-el-Niszan. Rzewuskiemu poświęcili swoje utwory m.in.: Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki. W polskim pawilonie został odtworzony zapis przygód z podróży po Bliskim Wschodzie odkrywcy, który był zarówno promotorem Polski w świecie arabskim, jak i świata arabskiego w Polsce. Wystawa jest unikatowym pomostem łączącym z pozoru dwa odległe światy – polski i arabski.

W naszej bibliotece, w Czytelni Naukowej nr IV, jest dostępna jego książka „Tragedie i komedie” (https://www.bpmokotow.waw.pl/opac/detail.php?PozycjaOpisy=20120326193613028956).

Czarno biały szkic przedstawia portret mężczyzny w sile wieku z siwym wąsem i gęstą siwą brodą. Na głowie ma turban. okrycie też wygląda na arabskie. Na dole tekst: emir Wacław Rzewuski, podług szkicu J Kossaka z portretu autentyczn.

(This work is in the public domain in its country of origin and other countries and areas where the copyright term is the author's life plus 70 years or fewer)