Zajęcia dla dzieci w wieku 6-11 lat

25 listopada w Wypożyczalni dla Dorosłych, Młodzieży i Dzieci nr 140 przy ulicy Mozarta 1 odbędą się „Zielone warsztaty”, organizowane w ramach projektu „Ochotnicy Warszawscy”.

Podczas zajęć uczestnicy porozmawiają o lasach oraz wykonają pracę plastyczną.

Zapraszamy dzieci w wieku 6-11 lat.

Zapisy telefoniczne pod numerem: 22 847 77 31.

Wokół białego prostokąta narysowane są różnorakie  drzewa. W ramce tekst informacyjny wymieniony w artykule. Na dole logotypy Dzielnicy Mokotowa, Biblioteki Mokotowskiej oraz Zakochaj się w Warszawie.