10 lutego godz. 11:00 Tyniecka 40a

Co by było gdyby książka była okiem świata? Zapraszamy na wspólne czytanie obrazów, odkrywanie warstw książki, wymyślanie historii i rozkręcanie wyobraźni.
Będziemy gromadzić wrażenia i budować dobre wspomnienia związane z czytaniem książek obrazkowych z różnych stron świata.


Małgorzata Swędrowska – trenerka, nauczycielka, autorka książek dla dzieci i publikacji dla nauczycieli, animatorka warsztatów literackich i spotkań z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym. Jest twórczynią koncepcji czytania wrażeniowego, „czyli sposobu na inicjowanie spotkań czytelniczych, łączących przeżycie tekstu literackiego z ruchem, rytmem, rymem i emocjami. Czytanie wrażeniowe to jednak przede wszystkim budowanie więzi dorosłego-czytacza-opowiadacza-interpretatora
książki z dzieckiem lub grupą dzieci. Zaproszenie małych odbiorców do współtworzenia klimatu czytania poprzez wspólne otwieranie lektury za pomocą »hasła«, dopowiadania wybranych słów oraz wyrażania siebie w mimice twarzy, integracyjnych tańcach i innych formach aktywności fizycznej”. Jej książki wynikają z obserwacji dzieci i ich potrzeb, bo jak mówi Małgorzata Swędrowska „Jest tyle spraw, które my dorośli musimy opowiedzieć dzieciom, by umiały pięknie żyć w świecie wartości
i poczuciu sensu, a jednym z narzędzi do takich opowieści jest właśnie książka”.

– sobota, 10 lutego
– godz. 11:00
– rodzice z dziećmi 3+

Zapisy: online www.mbddim.pl (kalendarz wydarzeń) Zapis grupowy: opiekun + dziecko/dzieci
Koszt: bezpłatnie


Wydarzenie realizowane jest we współpracy z Wydawnictwem Wytwórnia. Jest ono integralną częścią projektu "Oko na świat", w ramach którego Wydawnictwo realizuje warsztaty dla dzieci, wystawę książek obrazkowych takich wydawców jak: Baobab (Czechy), MeM(Francja), Topipittori (Włochy), Wytwórnia (Polska), a także Dzień Profesjonalny dla bibliotekarzy.

Okrąg w biało-czerwone paski, a w nim uśmiechnięta dojrzała brunetka o długich włosach.