adres ul. Odyńca 71a, 02-644 Warszawa

telefon 22 24 11 457

email

Kierownik: Danuta Breczko