W tej części Biuletynu udostępniamy ogólne informacje o Naszej Instytucji: adresy, przedmiot i zakres działania oraz godziny urzędowania.

 

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy jest instytucją kultury posiadającą osobowość prawną działająca na podstawie:

 • • Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.)
 • • Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 13 poz. 123 z 2001 r. z późn. zm.)
 • • Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 z 1997 r. z późn. zm.)
 • • Statutu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy (Uchwała Nr XXXII/714/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 1 lipca 2004 r.)

Program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Łazarskiego

1


 

 

Dyrekcja Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Mokotów jest czynna od poniedziałku do piątku.

 • Poniedziałek: 8:00 - 16:00

 • Wtorek: 8:00 - 16:00

 • Środa: 8:00 - 16:00

 • Czwartek: 8:00 - 16:00

 • Piątek: 8:00 - 16:00

 • Sobota: nieczynne

 • Niedziela: nieczynne

 

 

Oddziały i Filie:

Godziny otwarcia oddziałów i filii Naszej Biblioteki: 

Jesteśmy jedną z osiemnastu warszawskich Bibliotek Dzielnicowych.

W naszej strukturze organizacyjnej mieści się pięć oddziałów:

 • • dwie Czytelnie Naukowe
 • • Wypożyczalnia Kompletów Książek (ma 40 punktów bibliotecznych prowadzonych społecznie)
 • • Dzielnicowa Wypożyczalnia Multimedialna
 • • Centrum Informatyczne Biblioteki

Poza oddziałami na terenie dzielnicy funkcjonują dwadzieścia trzy filie:

 • • 16 Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży
 • • 7 Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży
 • • Dzielnicowa Wypożyczalnia Multimedialna
 • • Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży