Zakres, organizację i ogólne zasady działania oddziałów i filli Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Mokotów określa Regulamin Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy.

 

Ogólny zakres działania Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy.

  1. Przedmiotem działalności poszczególnych oddziałów i filii jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców oraz upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury.
  2. Do zadań Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy należy:
   • • gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego terenu działania,
   • • wypożyczanie zbiorów bibliotecznych do domu,
   • • udostępnianie na miejscu z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,
   • • popularyzacja książek i czytelnictwa,
   • • sprawowanie nadzoru nad filiami bibliotecznymi i punktami bibliotecznymi,udzielanie ich personelowi pomocy organizacyjnej i merytorycznej,
   • • współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami kultury, organizacjami i towarzystwami w celu rozwijania i zaspokajania oświatowych i kulturalnych potrzeb mieszkańców,
   • • doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,
   • • inne działania wynikające z potrzeb mieszkańców oraz realizacji polityki oświatowej, kulturalnej, informacyjnej m.st. Warszawy oraz upowszechniania wiedzy i kultury.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 13 listopad 2017 14:56 Ola Kassur