Karta informacyjna dokumentu

Nazwa: Regulamin Dzielnicowej Wypożyczalni Multimedialnej Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
z dnia: 27 grudnia 2013 r.
Organ stanowiący: Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
Przechowuje: Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
obowiązuje od: 27 grudnia 2013 r.
Tekst - treść: Załącznik
Zalącznik nr 3 Załącznik nr 3 do regulaminu wypożyczeń