Karta informacyjna dokumentu

Nazwa: Regulamin wypożyczania gier planszowych
z dnia:
Organ stanowiący: Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
Przechowuje: Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
obowiązuje od:
Tekst - treść: Załącznik - strona 1
Załącznik - strona 2