Karta informacyjna dokumentu

Nazwa: Regulamin wypożyczania ebooków
z dnia: 6 lipca 2020 r.
Organ stanowiący: Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
Przechowuje: Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
obowiązuje od: 6 lipca 2020 r.
Tekst - treść: Załącznik