W związku z przebudową chodnika oraz parkingu pod

Biblioteką Dziecięcą nr LIV

Wypożyczalnią nr 104

przez najbliższe dwa tygodnie mogą wystąpić utrudnienia z dostępem do budynku z powodu intensywnych robót oraz pracy koparki. Mimo wszystko gwarantujemy obsługę od 11 do 19


Utrudnienia na Ludowej