Dyplom uznania. Marcin Blicharski. Biblioteka Publiczna Warszawa Mokotów. Kapituła Listy 100 2020 Szerokiego porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych postanowiła zaliczyć Pana do grona 100 osób, które w wybitny sposób przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce w 2020.

Nasz pracownik wyróżniony po raz drugi!


Powiadają, że do trzech razy sztuka.

Tego życzymy naszemu pracownikowi, Marcinowi Blicharskiemu, który po raz drugi otrzymał dyplom uznania dla 100 osób wybitnie przyczyniających się do rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce! Chociaż trzy razy może być za mało dla tak zdolnego człowieka.

Z takim koordynatorem ds. cyfryzacji nic dziwnego, iż tak szybko wkraczamy w model Biblioteki Hybrydowej!