Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych. Wyjątek stanowią informacje niejawne i informacje z ograniczonym dostępnem do danych. Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

 

W Biuletynie Informacji Publicnzej Naszej Instytucji nie udostępniamy danych znajdujących się w rejestrach:

  • • Rejestr bardzo waznych danych,
  • • Rejestr bardzo waznych danych,
  • • Rejestr bardzo waznych danych,
  • • Rejestr bardzo waznych danych,
  • • Rejestr bardzo waznych danych,

Udostępnienie danych z wymienionych powyżej rejestrów może nastąpić na wniosek.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 listopad 2017 16:34 Ola Trzaska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 listopad 2017 16:34 Ola Trzaska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 listopad 2017 16:34 Ola Trzaska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 listopad 2017 16:35 Ola Trzaska