Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym w ustawie. Udostępnianie informacji publicznych następuje między innymi w drodze ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych w urzędowym publikatorze teleinformatycznym o nazwie Biuletyn Informacji Publicznej. Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, a takim jest Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach.

Podmioty udostępniające informacje publiczne w Biuletynie Informacji Publicznej są obowiązane do:

  • • oznaczenia informacji danymi określającymi podmiot udostępniający informację,
  • • podania w informacji danych określających tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji,
  • • dołączenia do informacji danych określających tożsamość osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej,
  • • oznaczenia czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostępnienia.

(Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Dz.U.01.112.1198).

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 listopad 2017 16:21 Ola Trzaska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 listopad 2017 16:21 Ola Trzaska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 28 sierpień 2023 13:09 Tadeusz Gruda