W 2001 roku - na podstawie artykułu 61 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił Ustawę o dostępie do informacji publicznej.

 

Ustawa ta wskazała także trzy tryby dostępu do informacji publicznej:

  • • ogłaszanie informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • • udostępniania na wniosek,
  • • wstępu na posiedzenia organów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3, i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia,

W nowelizacji ustawy z 2011 roku określono jeszcze czwarty tryb:

  • • umieszczanie informacji publicznych w centralnym repozytorium informacji publicznych

Biuletyn Informacji Publicznej, jak widać, został wymieniony w ustawie na pierwszym miejscu.

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej. Dostęp do informacji zawartych w biuletynie jest możliwy poprzez: stronę główną biuletynu albo bezpośrednio poprzez strony podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji publicznej.

Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej znajduje się pod adresem www.bip.gov.pl i zawiera podstawowe informacje o podmiotach zobowiązanych (nazwa, dane teleadresowe, informacje o redaktorze strony) wraz z odsyłaczami do stron podmiotowych, strony podmiotowe, przygotowane przez podmioty ustawowo zobowiązane do ich prowadzenia, z informacjami o prowadzonej przez siebie działalności. Adresy tych stron można znaleźć na stronie głównej BIP.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 listopad 2017 16:16 Ola Kassur
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 listopad 2017 16:17 Ola Kassur
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 listopad 2017 16:17 Ola Kassur
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 listopad 2017 16:18 Ola Kassur
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 listopad 2017 16:18 Ola Kassur
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 listopad 2017 16:19 Ola Kassur