Biblioteka Publiczna

w Dzielnicy MOKOTÓW m.st. Warszawy
KONTO TYMCZASOWE      Tymczasowe konto biblioteczne zostanie powiązane z Państwa numerem telefonu komórkowego. Prosimy o wprowadzeniu numeru telefonu. Zostanie wysłany na niego SMS zawierający TOKEN, który należy wpisać celem weryfikacji.

telefon sms


Proszę wprowadzić poprawnie numer telefonu komórkowego


Numer telefonu komórkowego: +48


Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych przy wstępnej rejestracji (zapisie on-line) do Biblioteki

1. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-587), przy ul. Wiktorskiej 10, zwana dalej Biblioteką.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@bpmokotow.waw.pl lub pisząc na adres siedziby Biblioteki.
3. Administrator przetwarza udostępnione mu dane osobowe na podstawie zgody osoby, której te dane dotyczą (zwanej dalej Czytelnikiem), w celu utworzenia tymczasowego konta (w tym wysłania kodu aktywacyjnego) i umożliwienia zamówienia materiałów bibliotecznych (w tym wysłania powiadomień o możliwości odbioru zamówionych materiałów).
4. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie jednak nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego do chwili jej wycofania. Wycofanie zgody przed dokonaniem końcowej rejestracji powoduje niezwłoczne usunięcie danych i tymczasowego konta.
5. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do założenia tymczasowego konta i skorzystania z możliwości dokonania zamówienia materiałów bibliotecznych przed końcową rejestracją Czytelnika w placówce Biblioteki.
6. Dane zostaną niezwłocznie usunięte jeżeli Czytelnik nie potwierdzi tymczasowej rejestracji przez wpisanie otrzymanego kodu aktywacyjnego. Dane zostaną usunięte po 30 dniach od dnia założenia tymczasowego konta jeżeli w tym czasie Czytelnik nie dokona końcowej rejestracji.
7. Przy końcowej rejestracji Czytelnik może wyrazić zgodę na dalsze wykorzystanie podanego numeru telefonu w celu wysyłania powiadomień o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych, o możliwości odbioru zarezerwowanych lub zamówionych materiałów itp.
8. Końcowa rejestracja wymaga okazania ważnego dokumentu tożsamości. Małoletniemu Czytelnikowi przy końcowej rejestracji musi towarzyszyć rodzic lub opiekun prawny.
9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Czytelnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i ich kopii. Korzystanie z tych praw odbywa się na warunkach i na zasadach określonych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO).
10. Czytelnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl).