Biblioteka Publiczna

w Dzielnicy MOKOTÓW m.st. Warszawy


W 2018 roku zakup książek w wysokości 32 000 zł zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.ZAKUPIONO Z DOTACJI BN DO: Biblioteki Dziecięcej Nr XXXIII
Brak dotacji z Biblioteki Narodowej