Dział Sztuki, Rzemiosł Artystycznych i Kartografii Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy zaprasza na cykl spotkań.

 

Plakat wydarzenia RozKOSZE filozofowanie o sztuce

Plakat wydarzenia RozKOSZE filozofowanie o sztuce

 

Kiedy: 14 listopada (środa), o godz. 18.30
Miejsce: Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy
  ul. Koszykowa 26/28
Telefon: 22 537 40 44

 

W trakcie wykładów Mateusza Salwy (Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego) oraz Mateusza Skrzeczkowskiego (Instytut Kultury i Komunikowania Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS) będziemy przyglądać się historycznym i współczesnym definicjom sztuki, poszukiwać korzeni estetyki filozoficznej, analizować problemy związane z interpretacją dzieł sztuki.

 

Zapraszamy na drugi wykład ''To już historia...''.

To, jak współcześnie pojmujemy dzieła sztuki i jak je oceniamy, jest w dużej mierze rezultatem historii sztuki. Jej znajomość zwykło się uważać za atut odróżniający obytego odbiorcę od naiwnego. Historię sztuki można jednak rozumieć dwojako: jako dzieje sztuki oraz jako dyscyplinę, która je bada. Na akademicką historię sztuki można z kolei spojrzeć jako na opowieść o dziejach sztuki, którą to opowieść – tak jak każdą inną ¬– można snuć na różne sposoby.

W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną wybrane aspekty historycznego spojrzenia na sztukę.

 

WSTĘP WOLNY

WIĘCEJ INFORMACJI