Zajęcia plastyczne, literacko-plastyczne dla dzieci w wieku 5- 12 lat.


Plakat wydarzenia Zabawy ze sztukąKiedy: W każdy czwartek o godz. 17.30
Miejsce: Wypożyczalnia nr 140
  ul. Mozarta 1
Telefon: 22 847 77 31

Zajęcia łączą treści edukacji plastycznej, literackiej, ruchowej i muzycznej, zawiera również elementy arteterapii przez sztukę.

    Osiągnięcia po uczestnictwie w zajęciach:

  • - kształtowanie pozytywnych postaw;
  • - kształtowanie umiejętności rozumienia siebie i innych oraz lepszego funkcjonowania w codzienności;
  • - przygotowanie do odbioru różnych form sztuki i uczestnictwa w kulturze;
  • - rozwijanie zainteresowań;
  • - rozpowszechnianie sposobów spędzania wolnego czasu;
  • - kształtowanie twórczej postawy;
  • - budowanie poczucia własnej i silnej osobowości;

Udział w zajęciach pozwala na doświadczenie sukcesu, zwiększenie poczucia własnej wartości, rozwijanie swojej twórczości, ustosunkowanie się do pracy własnej i cudzej, wyrażanie opinii na jej temat oraz umożliwia kształtowanie zdolności do działania samodzielnego oraz w grupie.


Wstęp wolny

WIĘCEJ INFORMACJI