Festiwal MAM to! – w ramach którego odbywa się konkurs literacki „Z ulubioną książką do roku 1918” - jest wyjątkową szansą dla młodych twórców Mokotowa na pochwalenie się swoimi literackimi talentami, pasjami czytelniczymi i kreatywnością.

 

Dzięki Festiwalowi MAM to!:

  1. młodzi twórcy przygotowywani przez nauczycieli, opiekunów szkolnych, czy rodziców mają okazję zaprezentować swoje prace konkursowe profesjonalnym twórcom, którzy (d)ocenią ich walory literackie,
  2. opiekunowie literaccy i szkoły mogą zobaczyć jak wygląda edukacja literacka w innych mokotowskich szkołach, inspirować się do nowych, kreatywnych działań,
  3. instytucje oświaty i kultury maja szansę pogłębić współpracę na Mokotowie , wzajemnie inspirować się, by dzięki temu rozwijać wrażliwość i artystyczne działania dzieci i młodzieży,
  4. wspólnie propagujemy wrażliwość i wiedzę o sztuce literackiej, wizualnej, teatralnej i muzycznej wśród młodego pokolenia.

Finał 19 marca 2018 / 10.00 oraz 12.00

 

Organizator konkursu:

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, ul. Wiktorska 10, 02-587 Warszawa

 

Osoba odpowiedzialna:

Elżbieta Frankiewicz, tel.: 22-646-27-10, e-mail:

 

Odbiorcy:

Uczniowie wszystkich typów szkół z podziałem na grupy wiekowe:

  • • 1 grupa- uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych,
  • • 2 grupa - uczniowie klas VII szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych,
  • • 3 grupa – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Temat konkursu:

Z ulubioną książką do roku 1918. Wehikuł czasu przenosi Cię do roku 1918. Spotykasz kilkoro rówieśników, z którymi rozmawiasz o ulubionych lekturach. Przedstaw im ważną dla Ciebie książkę i uzasadnij swój wybór.

 

Zgłoszenia:

Termin zgłoszenia: 28 lutego 2018 roku

 

Sposób składania prac:

Prace konkursowe oraz poprawnie wypełnione karty uczestnictwa – wypełnij kartę (warunek konieczny, tylko wersja elektroniczna) należy dostarczyć w wersji papierowej (3 egz.) i elektronicznej (można przesłać mailem na adres: e_frankiewicz@ bpmokotow.waw.pl) do Dyrekcji Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Mokotów przy ul. Wiktorskiej 10 w godz. 8.00-16.00 do 28 lutego 2018 roku.

Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji prac.

 

Zasady konkursu:

  • jeden uczestnik może przedstawić jedną pracę (1-4 stron maszynopisu),
  • z jednej szkoły można zgłosić 5 prac konkursowych,
  • prace muszą być podpisane: tytuł pracy, imię i nazwisko autora/autorki, klasa/oddział, nazwa i adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna literackiego.

Finał:

Spotkanie wszystkich uczestników konkursu z jurorami i ogłoszenie wyników odbędzie się dnia 19 marca 2018 r. w Multimedialnej Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI przy ul Tynieckiej 40a - szkoły podstawowe (klasy IV-VI) o godz. 10.00; klasy VII, oddziały gimnazjalne i szkoły ponadgimnazjalne o godz. 12.00.

 

Zapraszamy do zapoznania się z innymi konkursami realizowanymi w ramach Festiwalu MAM to!
logo estiwalu mam to!