Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887

Nowy Rok (1886)

Rok Nowy! witajmy Rok Nowy!
Choć włos nam siwizna przyprószy,
Choć cierniem opasze nam głowy,
Choć łzy wyciśnie nam z duszy,
Rok Nowy! witajmy Rok Nowy!


Choć prawda się zaćmi na chwilę,
Choć fałszu nas wrzawa zagłuszy,
Choć prawo da złamać się sile,
My wiarą tą krzepmy się w duszy,
Że każda łza w krzywdach przelana
To lepszej przyszłości jest ziarno,
Że wszystkie zliczone u Pana
I żadna nie pójdzie na marno.

Więc choć nas smagają katusze,
Choć burzą nam grozi rok nowy,
My w górę i serca, i dusze
Podnośmy i oczy, i głowy,
Witajmy, witajmy Rok Nowy!

 

Wiersz pochodzi z książki Zygmunta Glogera „Rok polski”, wydanej w 1900 roku.
Grafika pochodzi z „Tygodnika Ilustrowanego”, nr 6, rok 1898.


Józef Ignacy Kraszewski jest patronem Szkoły Podstawowej nr 191 z ul. Bokserskiej na Mokotowie.