Rozmowa z Przemysławem Murawskim – pracownikiem Multimedialnej Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI przy ulicy Tynieckiej 40a.

Kto bierze udział w zajęciach i na czym one polegają?

Zajęcia z klockami K'Nex są przeznaczone dla dzieci w wieku powyżej ośmiu lat. W obecnej edycji prowadzje w zależności od obostrzeń wynikających ze zmieniającej się sytuacji pandemicznej stacjonarnie lub za pośrednictwem Internetu. W sytuacji, kiedy zajęcia są stacjonarne, budujemy z klocków modele rozmaitych urządzeń i mechanizmów. Posiadamy różne zestawy konstrukcyjne, które umożliwiają budowanie maszyn bez napędu, ale też z napędem ręcznym, elektrycznym, wodnym lub wykorzystującym energię słoneczną. Dzieci lubią konstruować urządzenia z ruchomymi elementami. Każdy zestaw klocków ma swoją instrukcję, według której można modele konstruować. Do prowadzenia zajęć on-line, wykorzystujemy platformę Zoom. Budujemy wtedy proste modele maszyn i urządzeń z materiałów ekologicznych (karton, sznurek, drewno) i surowców wtórnych, takich jak zużyte butelki czy pudełka. Każdy z modeli jest jakąś zabawką techniczną, z ruchomymi elementami. Materiały do wykonania modeli on-line przygotowujemy w Bibliotece. Mają one postać pakietów, które rodzice uczestników odbierają przed rozpoczęciem zajęć. Kiedy z powodu pandemii Biblioteka jest dla czytelników zamknięta, wybieramy do budowy modele prostsze, a rodziców prosimy o przygotowanie materiałów we własnym zakresie. Zajęcia on-line poprzedzone są krótką prezentacją multimedialną wprowadzającą w ich tematykę. Zapisy na zajęcia odbywają się za pośrednictwem strony internetowej mbddim.pl, na której dostępne są również podstawowe informacje o ich charakterze. Grupy dzieci są kameralne, pięcioosobowe. Cykl zajęć trwa 3 miesiące.

Skąd pomysł na poprowadzenie takich zajęć?

Do przygotowania zajęć zainspirowały mnie Koleżanki i Koledzy z Biblioteki (MBdDiM nr XXXI). Każde z nich prowadzi zajęcia z dziećmi, przygotowując je samodzielnie od początku do końca. Ja musiałem jedynie znaleźć taką tematykę, która nie powielałaby pomysłów i zagadnień poruszanych przez członków naszego zespołu. Zajęcia o charakterze technicznym, inżynierskim, konstrukcyjnym, wydawały się dobrym tematem z wielu względów. Interesuję się zagadnieniami związanymi z przestrzeniami kreatywnymi (makerspaces). Organizowane są w niektórych bibliotekach i skutecznie potrafią zainteresować młodych ludzi działalnością placówek. Dzięki uczestnictwu w programie Kluby Kreatywności, mieliśmy możliwość zaprojektowania i sfinansowania budowy mobilnego stołu. Jest on używany jako stanowisko robocze na zajęciach, nie tylko z klockami K'Nex, ale także np. z projektowania trójwymiarowego.

Czy uważa Pan że tego typu zajęcia są wartościowe dla dzieci?

Na pewno, i to nawet z wielu powodów. Mają wartość poznawczą: dzieci poznają proste rozwiązania techniczne, stosowane w różnego rodzaju mechanizmach, a także zjawiska fizyczne, które podczas działania tych mechanizmów występują. Poznanie znanych rozwiązań składa się na powstanie pewnego rodzaju bazy, z jej zasobów w przyszłości dzieci mogą w przyszłości skorzystać, albo w zależności od potrzeb ją zmieniać. To z kolei jest przyczynkiem do rozwoju dziecięcej kreatywności. Natomiast stosowanie na zajęciach materiałów odpadowych czy surowców wtórnych kieruje uwagę dzieci w stronę ekologii, promuje proekologiczne zachowania. Konieczność samodzielnego wykonania modelu rozwija także zdolności manualne dzieci. Zrozumienie zasad działania tworzonych modeli ma również pozytywny wpływ na kształtowanie wyobraźni przestrzennej małych uczestników.

Czego dzieci mogą nauczyć się podczas takich zajęć?

Zajęcia prowadzone w trybie on-line poprzedzone są krótkim wprowadzeniem teoretycznym. Jest to prezentacja multimedialna. Wykorzystujemy w niej także fotografie i krótkie filmy. Dopiero potem w części praktycznej – budujemy model. Takie połączenie pozwala uczestnikom na zastosowanie przedstawionej teorii w praktycznym wykorzystaniu. Tematem głównym zajęć, pozostaje przede wszystkim poznanie i zastosowanie różnego rodzaju napędów: słonecznego, elektrycznego oraz elementów sterowania urządzeniami, które dzieci wykorzystują tworząc swoje modele.

Dziękuję za rozmowę

Wywiad przeprowadził
Marek Oleksy