Ogłoszenia o zamówieniach

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

Tytuł Wytworzony Odsłony
Ogłoszenie nr 589043-N-2019 z dnia 2019-08-22 r. 22-Sie-2019 Odsłon: 115
Ogłoszenie nr 599439-N-2018 z dnia 2018-08-04 r. 03-Sie-2018 Odsłon: 846