Ogłoszenia o zamówieniach

Od 16 kwietnia 2014 r. minimalnym progiem stosowania ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych jest 30 tysięcy euro wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia – do tej wartości zamawiający nie mają obowiązku stosowania ustawy i ogłaszania postępowań przetargowych.

Tytuł Wytworzony Odsłony
Ogłoszenie nr 616331-N-2019 z dnia 2019-10-29 r. 29-Paź-2019 Odsłon: 617
Ogłoszenie nr 03/sprzęt komputerowy/10/2017 24-Paź-2017 Odsłon: 981