Ogłoszenia

W tym dziale znajdą Państwo zestawienia ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń w sprawach zamówień publicznych, w sprawach naboru na wolne stanowiska pracy oraz innych .

Ogłoszenia o zamówieniach

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

Więcej o: Zamówienia powyżej 30 tysięcy euro

Archiwum zamówień

W ramach zadań w dziedzinie zamówień publicznych istnieje obowiązek przechowywania dokumentacji z udzielonych zamówień publicznych i przekazywanie jej do archiwum. W tym dziale znajdą Państwo odnośniki do archiwalnych dokumentów z poprzednich lat.

Więcej o: Archiwum zamówień powyżej 30 tysięcy euro

Ogłoszenia o zamówieniach

Od 16 kwietnia 2014 r. minimalnym progiem stosowania ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych jest 30 tysięcy euro wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia – do tej wartości zamawiający nie mają obowiązku stosowania ustawy i ogłaszania postępowań przetargowych.

Więcej o: Zamówienia do 30 tysięcy euro

Archiwum zamówień

W Archiwum znajdą Państwo dokumentację zamówień poniżej 30 tysięcy euro w latach poprzednich.

Więcej o: Archiwum zamówień do 30 tysięcy euro