Opłaty i kary

Przy zapisie nie pobieramy opłat.

Program automatycznie nalicza kary za takie pozycje. Wyniesie ona 10 gr za każdy dzień (soboty i niedziele również). Kara zaokrąglana jest do pełnych złotych.