Karta Biblioteczna

Na karcie bibliotecznej znajdują się dwie liczby. Pierwsza sześciocyfrowa jest numerem karty, druga dziewięciocyfrowa właśnie PIN-em.

Przykładowo na karcie mamy nadrukowane: NR 000011 --- 222233334. Numer karty to 11, PIN - 222233334.

W przypadku logowania na stronie internetowej nie jest konieczne wpisywanie zer poprzedzających właściwy numer karty.

Blokada programowa zostaje nałożona automatycznie po upływie terminu zwrotu w przypadku przetrzymania dwóch i więcej książek. W przypadku przetrzymania tylko jednej książki blokada zostaje założona po 7 dniach od upływu terminu zwrotu. Blokada WEB (można wypożyczać książki, filmy czasopisma, nie można korzystać z darmowego dostępu do internetu) zostaje nałożona w przypadku wykrycia działania niezgodnego z regulaminem np. instalacja programów komputerowych.

Należy bezwłocznie skontaktować się (osobiście lub telefonicznie) z najbliższą placówką biblioteczną. Zablokowanie zgubionej karty zapobiegnie wypożyczeniu przez inną osobę (znalazcę!) na Państwa konto książek. Otrzymanie nowej karty wiąże się z poniesieniem opłaty w wysokości 10 zł (5 zł w przypadku dzieci i młodzieży).

Tak. W przypadku zwracania pozycji karta jest ZBĘDNA.

Dostęp do bezpłatnego internetu jest uwarunkowany posiadaniem karty bibliotecznej (bez nałożonych blokad!).

Na karcie bibliotecznej znajdują się dwie liczby. Pierwsza sześciocyfrowa jest numerem karty, druga dziesięciocyfrowa właśnie PIN-em. Przykładowo na karcie mamy nadrukowane: NR 000011 --- 222233334. Numer karty to 11, PIN - 222233334. W przypadku logowania na stronie internetowej nie jest konieczne wpisywanie zer poprzedzających właściwy numer karty.

W przypadku zarejestrowania jako kartę biblioteczną:

  • Warszawskiej Karty Miejskiej
  • Elektronicznej Legitymacji Studenckiej
  • Elektronicznej Legitymacji Uczniowskiej

należy inaczej postępować podczas logowania na swoje konto biblioteczne. Powyższe karty mają tylko jeden niepowtarzalny numer formatu: XXX XXXXXXXX.

 

 

Podczas logowania w okienko NR wprowadzamy 6 pierwszych cyfr numeru PESEL, a do okienka PIN numer z karty.

Grupy cyfr rozdzielamy myślnikiem (dla przykładowej karty miejskiej: 123-00012548; legitymacji studenckiej: 123-12345678).