Brzoza Czesław, Sowa Andrzej, Leon, Historia Polski 1918-1945, Kraków, Wydawnictwo Literackie 2006. - Czytelnia Naukowa nr IV, Wypożyczalnia nr 20, Czytelnia Naukowa nr XXI, Wypożyczalnia nr 108, Biblioteka dla Dzieci nr III, Biblioteka dla Dzieci nr XVIII Biblioteka dla Dzieci nr LIV

 

Brzoza Czesław, Polska w czasach niepodległości i drugiej wojny światowej 1918-1945, w: Wielka historia Polski, T9, Fogra, 2001. - Czytelnia Naukowa nr IV, Biblioteka dla Dzieci nr XVIII, Biblioteka dla Dzieci nr III

 

Cisek Janusz, Cisek Marek, Do niepodległości, Warszawa, Świat Książki, 2008.– Czytelnia Naukowa nr IV, Czytelnia Naukowa nr XXI, Wypożyczalnia nr 35, Biblioteka dla Dzieci nr III, Biblioteka dla Dzieci nr XXX, Biblioteka dla Dzieci Nr XXXIII, Biblioteka dla Dzieci nr LIV ,

 

Dmowski Roman, Polityka polska i odbudowywanie państwa, T.2, Warszawa, "Pax", 1988. - Czytelnia Naukowa nr IV, Wypożyczalnia nr 20 , Czytelnia Naukowa nr XXI, Wypożyczalnia Nr 68, Wypożyczalnia nr 95

 

Dybkowska Alicja, Żaryn Jan, Żaryn Małgorzata, Polskie dzieje od czasów najdawniejszych do współczesności, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994. - Czytelnia Naukowa nr IV, Biblioteka dla Dzieci nr III, Czytelnia Naukowa nr XXI, Biblioteka dla Dzieci nr III, Wypożyczalnia nr 95, Wypożyczalnia Nr 27, Wypożyczalnia Nr 68, Wypożyczalnia Nr 8  

 

Dwudziestolecie, w: Polski wiek XX, T.1, pod red. Krzysztofa Persaka i Pawła Machcewicza, Warszawa, Muzeum Historii Polski Bellona, 2009. - Czytelnia Naukowa nr IV

 

Dziurok Adam, Gałęzowski Marek, Kamiński Marek, Musiał Filip, Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918–1989, Warszawa, Wydawnictwo Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2011. - Czytelnia Naukowa nr IV, Wypożyczalnia nr 1, Wypożyczalnia nr 20, Wypożyczalnia Nr 68 , Wypożyczalnia nr 84, Wypożyczalnia Nr 125 , Czytelnia Naukowa nr XXI

 

Koper Sławomir, Afery i skandale Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa, Bellona SA, Oficyna Wydawnicza Rytm, 2011. - Wypożyczalnia Nr 1, Wypożyczalnia Nr 8 , Wypożyczalnia nr 20 , Czytelnia Naukowa nr XXI, Wypożyczalnia Nr 27, Wypożyczalnia Nr 68 , Wypożyczalnia nr 84, Wypożyczalnia nr 95, Wypożyczalnia Nr 107, Wypożyczalnia nr 108 , Wypożyczalnia nr 122, Biblioteka dla Dzieci nr XXXV,

 

 

 

 

Koper Sławomir, Życie prywatne elit artystycznych Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa, Bellona, Oficyna Wydawnicza Rytm, 2010. - Wypożyczalnia Nr 1, Czytelnia Naukowa nr IV, Wypożyczalnia nr 20, Czytelnia Naukowa nr XXI, Wypożyczalnia Nr 27  , Wypożyczalnia Nr 35, Wypożyczalnia Nr 39, Wypożyczalnia Nr 63, Wypożyczalnia Nr 68 Wypożyczalnia nr 104 , Wypożyczalnia Nr 107, Wypożyczalnia nr 108, Wypożyczalnia nr 122 , Wypożyczalnia Nr 125, Biblioteka dla Dzieci nr XXX, Biblioteka dla Dzieci nr XXXV, Biblioteka dla Dzieci nr LIV

 

Kwiatkowski Jerzy, Dwudziestolecie międzywojenne, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe,  2001. - Biblioteka dla Dzieci nr LIV, Biblioteka dla Dzieci Nr XXXIII, Biblioteka dla Dzieci nr XXX, Biblioteka dla Dzieci nr XVII , Wypożyczalnia Nr 27, Wypożyczalnia Nr 39, Wypożyczalnia Nr 68, Wypożyczalnia nr 84, Wypożyczalnia nr 95, Wypożyczalnia nr 104, Wypożyczalnia nr 108 , Wypożyczalnia Nr 125, Biblioteka dla Dzieci nr III, Wypożyczalnia nr 20, Czytelnia Naukowa nr IV, Wypożyczalnia Nr 107, Czytelnia Naukowa nr XXI

 

Luba Iwona, Dialog nowoczesności z tradycją, malarstwo polskie dwudziestolecia miedzywojennego, Warszawa, Wydawnictwo Neriton, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, 2004. - Czytelnia Naukowa nr IV 

 

Lipiński Wacław,  Walka zbrojna o niepodległość Polski w latach 1905–1918, Warszawa, Oficyna Wydawnicza Volumen, 1990. – Czytelnia Naukowa nr XXI , Czytelnia Naukowa nr IV

 

Łozińska Maja, W przedwojennej Polsce. Życie codzienne i niecodzienne, Warszawa Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2011. - Wypożyczalnia nr 108, Wypożyczalnia Nr 125

 

Mackiewicz Stanisław, Historia Polski od 11 listopada 1918 r. do 17 września 1939 r, Warszawa, Wydawnictwo Głos, 1990. - Czytelnia Naukowa nr IV, Wypożyczalnia Nr 27, Wypożyczalnia Nr 35

 

Mączewski Ryszard, Warszawa między wojnami. Opowieść o życiu stolicy 1918-1939, Łódź, Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2009. - Czytelnia Naukowa nr IV, Czytelnia Naukowa nr XXI, Wypożyczalnia Nr 35, Biblioteka dla Dzieci nr LIV

 

Michalski Zenon Janusz, Siwy strzelca strój. Rzecz o Józefie Piłsudskim, Łódź, Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989. Wypożyczalnia nr 20, Wypożyczalnia Nr 35, Wypożyczalnia Nr 63, Wypożyczalnia nr 84, Wypożyczalnia nr 95  , Wypożyczalnia nr 104 , Wypożyczalnia nr 108 , Wypożyczalnia nr 122

 

Molenda Jan, Piłsudczycy a Narodowi Demokraci 1908–1918, Warszawa, Książka i Wiedza, 1980. - Wypożyczalnia Nr 1, Wypożyczalnia Nr 39, Wypożyczalnia nr 95, Wypożyczalnia nr 104, Czytelnia Naukowa nr IV, Wypożyczalnia Nr 35, Wypożyczalnia Nr 68, Wypożyczalnia nr 84, Wypożyczalnia Nr 125

Prokopczuk Jerzy, Historia powszechna 1871-1939, Warszawa, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1984. - Wypożyczalnia Nr 8, Wypożyczalnia Nr 63 Wypożyczalnia nr 122, Biblioteka dla Dzieci Nr XXXIII, Biblioteka dla Dzieci nr III, Biblioteka dla Dzieci nr XXXV, Biblioteka dla Dzieci nr LIV, Czytelnia Naukowa nr IV, Biblioteka dla Dzieci nr XXXV, Wypożyczalnia Nr 125 , Wypożyczalnia Nr 68, Wypożyczalnia nr 20, Czytelnia Naukowa nr IV

 

Roszkowski Wojciech, Najnowsza historia Polski 1914 -1945, Warszawa, Świat Książki, 2003. - Czytelnia Naukowa nr IV, Wypożyczalnia nr 95, Wypożyczalnia Nr 1, Wypożyczalnia Nr 8, Wypożyczalnia nr 20, Wypożyczalnia Nr 27, Wypożyczalnia nr 84  Wypożyczalnia nr 108, Wypożyczalnia Nr 125, Biblioteka dla Dzieci nr III, Biblioteka dla Dzieci nr XVII, Biblioteka dla Dzieci nr XVIII, Biblioteka dla Dzieci nr XXXV

 

Zaprutko-Janicka Aleksandra, Dwudziestolecie od kuchni. Kulinarna historia przedwojennej Polski, Kraków, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2017. - Wypożyczalnia Nr 1, Wypożyczalnia nr 84, Wypożyczalnia Nr 125,

 

 

 

Bibliografię selektywną sporządziła Pani Paulina Kaleta - pracownik Czytelni Naukowej nr IV