K'nex - Twórcze Budowanie

mbddim_Knex-2020-nowy
Kategoria
Wykłady i warsztaty
Termin
2020-09-17 17:00
Miejsce
Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI
Telefon
22 646 46 49
E-mail
Strona WWW

K'NEX to zestawy klocków, które pozwalają na zbudowanie niezwykłych konstrukcji, maszyn i pojazdów. Każda budowla to okazja do wyjaśnienia rożnych zjawisk fizycznych poprzez krótkie pokazy i eksperymenty. Dzięki uczestnictwu w zajęciach dziecko może rozwijać prostą wiedzę techniczną, wyobraźnię przestrzenną i zdolności manualne.

Cykl zajęć obejmuje:

- podstawy budowania z klocków

- proste maszyny – np. wiatrak, samochód

- proste konstrukcje architektoniczne – np. most

- wykorzystanie energii elektrycznej, słonecznej, wiatrowej

- sterowanie i programowanie zbudowanych urządzeń za pomocą paneli sterujących KNEX i komputera

Zajęcia realizowane są w mieszanym trybie nauczania (stacjonarny, online), pierwsze zajęcia odbędą się w bibliotece 17 września, o godzinie 17.00.

Uwaga! Przed zajęciami stacjonarnymi w celu zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID19, należy zapoznać się z zasadami uczestnictwa w spotkaniu.

Data: czwartki, godzina 17.00, warsztaty realizowane są w cyklu od 17 września do 26 listopada.

Terminy spotkań stacjonarnych: 17 września, 1 października, 8 października, 29 października, 5 listopada, 26 listopada. Pozostałe czwartkowe zajęcia realizowane są on-line na platformie Zoom.

Uwaga! Przed udziałem w zajęciach stacjonarnych należy zapoznać się z zasadami uczestnictwa w spotkaniu w celu zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID19.

Zasady uczestnictwa w spotkaniu stacjonarnym:

- Z zajęć korzystają wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych.

- Podczas przebywania dziecka na zajęciach rodzice/opiekunowie nie mogą pozostawać na terenie placówki, po przyprowadzeniu dziecka, placówkę należy opuścić i przybyć po zakończeniu zajęć.

- Osoby korzystające z zajęć zachowują bezpieczną odległość od innych uczestników warsztatów (rekomendowane są 2 metry).

- Osoby korzystające z zajęć noszą osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę.

- Uczestnicy zobowiązani są do przybycia na zajęcia/warsztaty nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem, a po zakończeniu opuścić budynek Biblioteki.

- Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania podczas zajęć/warsztatów pokarmów i napojów.

- Przed rozpoczęciem warsztatów obowiązkowo należy zdezynfekować ręce środkiem dezynfekcyjnym znajdującym się w dozowniku na korytarzu placówki przy wejściu do budynku.

- Podczas kichania i kaszlu należy zakrywać łokciem usta i nos.

- Uczestnicy zajęć nie mogą korzystać z przyborów/materiałów, których używają inni uczestnicy zajęć.

- Stanowiska pracy warsztatowej oraz narzędzia edukacyjne są każdorazowo dezynfekowane po zajęciach.

- Sala warsztatowa jest każdorazowo wietrzona przed i po zajęciach.

Zapisy na stronie www.mbddim.pl

Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI, ul. Tyniecka 40a, 02-621 Warszawa

 
 

Terminy

  • 2020-09-17 17:00