Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy jest instytucją kultury posiadającą osobowość prawną działająca na podstawie:

 • • Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.)
 • • Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 13 poz. 123 z 2001 r. z późn. zm.)
 • • Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 z 1997 r. z późn. zm.)
 • • Statutu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy (Uchwała Nr XXXII/714/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 1 lipca 2004 r.)

 

Przedmiot działania

Przedmiotem działalności Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców oraz upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury.

Do zadań Biblioteki należy:

 • • gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego terenu działania,
 • • wypożyczanie zbiorów bibliotecznych do domu,
 • • udostępnianie na miejscu z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,
 • • popularyzacja książek i czytelnictwa,
 • • sprawowanie nadzoru nad filiami bibliotecznymi i punktami bibliotecznymi, udzielanie ich personelowi pomocy organizacyjnej i merytorycznej,
 • • współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami kultury, organizacjami i towarzystwami w celu rozwijania i zaspokajania oświatowych i kulturalnych potrzeb mieszkańców
 • • doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,
 • • inne działania wynikające z potrzeb mieszkańców oraz realizacji polityki oświatowej, kulturalnej, informacyjnej m.st. Warszawy oraz upowszechniania wiedzy i kultury.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 13 listopad 2017 13:41 Ola
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 13 listopad 2017 13:46 Ola