W skład Rady Nadzorczej Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Naszym Mieście wchodzi 6 osób.

Rada Nadzorcza Nazwa Instytucji została powołana 15 września 2014 roku w składzie: 

  • Jan Kowalski - przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Jan Kowalski - wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Jan Kowalski - sekretarz Rady Nadzorczej
  • Jan Kowalski - członek Rady Nadzorczej
  • Jan Kowalski - członek Rady Nadzorczej
  • Jan Kowalski - członek Rady Nadzorczej

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.