Zadania i uprawnienia Rady Nadzorczej Nazwa Instytucji zostały określone w Statucie Nazwa Instytucji uchwalonym przez Radę Naszego Miasta.

 

Do zadań Rady Nadzorczej Nazwa Instytucji należy:

  1. Uchwalanie
  2. Analizowanie
  3. Zatwierdzanie
  4. Przyjmowanie

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.