Zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz obowiązującym statutem, wartość majątku Biblioteki odzwierciedla jej fundusz, który odpowiada wartości wydzielonego i nabytego mienia.

 

Majątek Biblioteki stan na 31 grudnia 2018 roku:

  • • Aktywa trwałe: 5.058.980,07 zł (wartość netto)
  • • Aktywa obrotowe: 653.023,31 zł
  • • Kapitał (fundusz) własny: 4.718.491,15 zł
  • • Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 993.512,23 zł

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 13 listopad 2017 15:00 Ola
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28 maj 2019 14:59 Ola