Numer 4

Sowa Mokotowa

+ Dodatek Młodych nr 2

Numer 5

Sowa Mokotowa

Numer 6

Sowa Mokotowa

+ Dodatek Młodych nr 4

Numer 7

Sowa Mokotowa

Numer 8

Sowa Mokotowa

+ Dodatek Młodych nr 5

Numer 9

Sowa Mokotowa

Numer 10

Sowa Mokotowa

+ Dodatek Młodych nr 6

Numer 11

Sowa Mokotowa

+ Dodatek Młodych nr 7